Veřejná zakázka: PD Brusná - Šerkovice, Řepka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004161
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1277
Systémové číslo: P15V00001277
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/181
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.08.2012
Nabídku podat do: 10.09.2012 09:00
Otevírání obálek: 10.09.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Brusná - Šerkovice, Řepka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vypracování projektová dokumentace pro ohlášení stavebních údržbových prací a provádění stavby ,,Brusná - Šerkovice, Řepka". Projekt bude na základě zadávacího listu projekčních prací členěn na 2 stavební objekty: SO 01 km 0,000- 0,625 (Šerkovice) a SO 02 km 1,015 - 1,175 (Řepka). V obou případech půjde především o odstranění dřevin a nánosů z koryta toku a opravu podélného opevnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 105 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p.; Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků