Veřejná zakázka: PŠ - 05/2019 revír 4 Javořina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12772
Systémové číslo: P19V00001470
Evidenční číslo zadavatele: S915/2019/104
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.09.2019
Nabídku podat do: 17.09.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PŠ - 05/2019 revír 4 Javořina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci odstranění povodňových škod z května 2019 dojde opravě lesních cest sanováním vymletých kolejí na lesních cestách LC Maďarská, LC k Rybníku a LC K Rybníku stará.
Sanace vyjetých kolejí bude provedená dosypáním štěrkodrtě frakce 0-63 mm v tloušťkách 100 mm nebo 150 mm a zhutněním.
Dále dojde k odstranění nánosu na krajnicích v pr. tloušťce 100 mm. Na lesní cestě LC Maďarská ve dvou 100 m úsecích dojde k úpravě pláně se zhutněním včetně odstranění hlinitého nánosu.
Při zabezpečovacích pracích z května byl přebytečný materiál z vyčištěných příkopů uložen na skládkách v objemu cca 330 m3. Tento materiál bude naložen a odvezen na místo určení ve vzdáleností 6 km a 8 km. Následně bude uložen a rozprostřen v požadované vrstvě a zhutněn.

Místo plnění: LS Luhačovice, revír Javořina

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 502 577 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Uherské Hradiště

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1006, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky