Veřejná zakázka: Vlčí potok, Kryštofovo údolí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12796
Systémové číslo: P19V00001494
Evidenční číslo zadavatele: 953/2019/044
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.09.2019
Nabídku podat do: 18.09.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vlčí potok, Kryštofovo údolí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci zakázky bude na Vlčím potoce v intravilánu obce Kryštofovo Údolí odstraněno 11 stromů a 270 m2 křovin. Jedná se o dřeviny nevhodné - rostlé do koryta vodního toku, proschlé s viditelnými známkami chorob a nebezpečné vůči místní zástavbě podél koryta a veřejných míst. Některé dřeviny musí být káceny horolezeckou technikou. Nehroubí (dřevní hmota do průměru 7 cm) bude přemístěna na pozemek p.č. 45/5 k.ú. Kryštofovo Údolí, kde bude ponechána k dalšímu zpracování v režii obce.
Místo plnění: k.ú. Kryštofovo Údolí, okr. Liberec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 96 875 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 500 08

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky