Veřejná zakázka: LC Mlynářovický kopec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12835
Systémové číslo: P19V00001532
Evidenční číslo zadavatele: S928/2019/099
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.06.2019
Nabídku podat do: 14.06.2019 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Mlynářovický kopec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stavební úpravu a částečnou novostavbou lesní cesty délky 473 m. Navržené směrové a výškové řešení kopíruje stávající stav. Návrhová kategorie lesní cesty je 2L 4,0/15 se střechovitým příčným sklonem. Komunikace je navržena jako obousměrná jednopruhová účelová komunikace z nestmelených konstrukčních vrstev, tvořených drceným kamenivem. Na řešenou lesní cestu navazují stávající přibližovací cesty a linky, které budou v místech křížení zpevněny. V trase jsou dále navrženy nezpevněné skládky dřeva pro skladování dřevní hmoty, obratiště, nový trubní propustek.
Místo plnění: k.ú. Mlynářovice u Volar

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 606 271 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prachatice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky