Veřejná zakázka: zřízení hospodářských nájezdů rev. Vápenky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004295
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1289
Systémové číslo: P15V00001289
Evidenční číslo zadavatele: S916/2012/137
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.09.2012
Nabídku podat do: 18.09.2012 08:00
Otevírání obálek: 18.09.2012 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: zřízení hospodářských nájezdů rev. Vápenky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Celková délka zájmového úseku je cca 500 m. V daném úseku dojde k výstavbě 3 nových hospodářských nájezdů a k opravě 3 trubních propustků a jednoho hospodářského nájezdů. U trubních propustků je značně vyerodovaný odtok, který je třeba opevnit. U objektu č. V je dále u trubního propustku nátokové čelo rozpadle a na výtoku čelo z cela chybí.
Místo plnění: revír Vápenky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 697 525 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Uherské Hradiště

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky