Veřejná zakázka: Sdružená zakázka - investiční stavby na LS Černá Hora

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004315
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1292
Systémové číslo: P15V00001292
Evidenční číslo zadavatele: S916/2012/138
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.09.2012
Nabídku podat do: 18.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 18.09.2012 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka - investiční stavby na LS Černá Hora
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Malovaná:
Nejprve budou vyspraveny výtluky a propadlá místa na vozovce drceným kamenivem s urovnáním a zhutněním povrchu.
Podélné odvodnění tělesa LC je řešeno příkopem hloubky 60 cm, v podmáčeném úseku objektu Martenova louka se hloubka příkopu upraví na 70 cm. Příkopy budou svedeny do vtokových jímek ze zdiva z lomového kamene dvou trubních propustků. Délka jednotlivých propustků bude u objektu Mertova louka 5 m, u objektu Studýnka pak 7 m. U obou tr. propustků se navrhují osmihranné, železobetonové trouby DN 600 mm, TZP – Q 60 x 100 x 8 cm. Detaily uložení a konstrukce propustků viz. přílohy č. 7 a 8. Výtok z propustku Mertova louka se zpevní v délce 3 m dlažbou z LK na sucho tl. 250 mm. U objektu Studýnka bude výtok zajištěn v délce 5 m záhozem z LK o hmotnosti 200 – 500 kg s poštěrkováním a ukončí se dřevěným prahem dvojitým, průměr 290 mm, délky 3 m.
svážnice Nory:
Zpevnění vozovky bude zesíleno vrstvou štěrkodrti frakce 0-63 mm v tl. 150 mm. Délka zpevnění bude v prvním úseku 243 m, v druhém pak 40 m. Šířka zpevnění je 3 m. V rámci stavby budou zpevněny i dva sjezdy do porostu.
Podélné odvodnění tělesa svážnice je řešeno příkopem hloubky 60 cm a trubními propustky v km 0,402 a 0,532. Příkopy budou svedeny do vtokových jímek ze zdiva z lomového kamene. Délka propustku v km 0,402 je 6 m, u propustku v km 0,532 dojde k prodloužení stávajícího objektu z 5 na 7 m. U obou tr. propustků se navrhují osmihranné, železobetonové trouby DN 600 mm, TZP – Q 60 x 100 x 8 cm. Detaily uložení a konstrukce propustků viz. přílohy č. 7 a 8. Výtok z propustku v km 0,402 se zpevní v délce 3 m dlažbou z LK na sucho tl. 250 mm. U propustku v km 0,532 bude výtok zajištěn v délce 5 m záhozem z LK o hmotnosti 200 – 500 kg s poštěrkováním a ukončí se dřevěným prahem dvojitým, průměr 290 mm, délky 3 m. V km 0,285 je umístěn hospodářský přejezd délky 6 m z trub železobetonových DN 400 mm s čely z lomového kamene.
Místo plnění: k.ú. Kníničky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 079 491 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky