Veřejná zakázka: Semošický potok, ř.km 1,750-1,900

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12928
Systémové číslo: P19V00001625
Evidenční číslo zadavatele: S955/2019/040
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.09.2019
Nabídku podat do: 09.10.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Semošický potok, ř.km 1,750-1,900
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vybudování soustavy hradlových objektů (otevřených přehrážek) s cílem zajistit ochranu okolních pozemků a zařízení obory jakož i oborní plot před splávím a splaveninami.
Stavba je členěna na 1 stavební objekt (SO):
SO 01: Otevřené hradlové přehrážky (objekt zařaditelný dle cenové soustavy ÚRS do kategorie JKSO 833 – Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály, podskupina 833 19 – nádrže na tocích ostatní)
V rámci stavebního objektu jsou navrženy tři hradlové přehrážky umístěné na korytě Semošického potoka (přehrážka 1) a na stržích, které do Semošického potoka ústí (přehrážky 2 a 3). Přehrážky budou tvořeny betonovými pasy s ocelovými hradly. Koryto toku bude nad a pod přehrážkami opevněno rovnaninou z lomového kamene.

Pozn.: kompletní specifikace a podrobný popis provedení jednotlivých SO v PD – B Souhrnná technická zpráva a D Technická zpráva a výkresových přílohách.

Na akci byla vydána závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů, včetně pravomocného společného povolení a dále stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Veškeré doklady jsou obsaženy v PD – příloha E. Dokladová část.

Místo plnění: k.ú. Podražice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 750 944 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky