Veřejná zakázka: Býkovka - Kunčina Ves

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004410
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1295
Systémové číslo: P15V00001295
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/183
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.10.2012
Nabídku podat do: 01.11.2012 10:00
Otevírání obálek: 01.11.2012 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Býkovka - Kunčina Ves
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o protipovodňové opatření obce Kunčina Ves na toku Býkovka v km 15,095 – 15,543, která je členěna na dva hlavní objekty
SO 1 – Opravy a SO 2- Rekonstrukce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 545 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky