Veřejná zakázka: Valštejnka v km 0,000 - 2,240

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004412
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1297
Systémové číslo: P15V00001297
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/096
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 230908
Počátek běhu lhůt: 21.05.2013
Nabídku podat do: 13.06.2013 10:00
Otevírání obálek: 13.06.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Valštejnka v km 0,000 - 2,240
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Jedná se o nesouvislou úpravu koryta toku Valštejnka spočívající ve výstavbě nových příčných objektů (dnové dřevěné prahy) a podélných břehových opevnění (kamenné zdi, kamenná rovnanina, oživená kamenná rovnanina) v úsecích s narušenou stabilitou a rekonstrukci stávajících objektů (dvojité dřevěné prahy, srubové stupně). Součástí stavby bude oprava stávajícího podélného opevnění z kamenné rovnaniny a kamenných stupňů.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 01: Úprava toku v km 0,048 - 2,225 (investice),
SO 02: Úprava toku v km 1,524 - 2,259 (oprava).
Místo plnění: k. ú.: Hynčice u Krnova, Valštejn

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 541 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky