Veřejná zakázka: Pasporty vodních nádrží

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004414
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1299
Systémové číslo: P15V00001299
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/186
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.09.2012
Nabídku podat do: 17.09.2012 11:00
Otevírání obálek: 17.09.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pasporty vodních nádrží
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vypracování pasportů staveb vodních nádrží. Rozsah a obsah projektové dokumentace pasportu je dán vyhláškou 499/2006 Sb. v platném znění. Nedílnou součástí předmětu plnění díla je zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o geodetické práce. Více viz SoD zadávací listy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p.; Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky