Veřejná zakázka: LC Komisní žleb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 13013
Systémové číslo: P19V00001711
Evidenční číslo zadavatele: S915/2019/122
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.10.2019
Nabídku podat do: 15.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Komisní žleb
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Na stávající trase budou provedena opatření umožňující průjezd lesních traktorů. V počátečním úseku v místě prudšího stoupání bude provedeno kolejové zpevnění hrubou štěrkodrtí frakce např. 0-125. Zároveň zde budou zřízeny 2 zemní průlehy pro zachycení a odvod povrchové vody. V úseku kolem vodního toku a také v navazujícím podmáčeném úseku bude provedeno zpevnění cesty hrubým kamenivem a štěrkodrtí. Brod přes vlastní tok a také jeho následný přítok budou zpevněny silničními panely. Nově bude vyřešeno trvalé odvodnění zamokřených míst v úseku za potokem. Nebude zřizována souvislá vozovka. Nebude prováděno rozšíření stávající cesty s výjimkou krátkého úseku za potokem, kde dojde ze směrových důvodů k odstranění 3ks pařezů a k částečnému odkopání zářezového svahu.
Místo plnění: k.ú. Břestek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 785 777 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Uherské Hradiště

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky