Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídek č. 161 - Přeprava dříví relace Tomášovce (SK)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 13025
Systémové číslo: P19V00001723
Evidenční číslo zadavatele: 099/2019/160
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Přeprava dříví (DNS)
Datum zahájení: 07.10.2019
Nabídku podat do: 18.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídek č. 161 - Přeprava dříví relace Tomášovce (SK)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou služby přepravy dříví, včetně jeho nakládky, včetně služeb a činností s přepravou souvisejících. Přepravou dříví se rozumí zejména osová doprava dříví v rámci relace „Organizační jednotka zadavatele (dále jen „OJ“) – PRP, s.r.o., Tomášovce (SK)“, včetně veškerých služeb a činností s touto přepravou souvisejících. Jednotlivé OJ zadavatele, ze kterých je dopravce povinen přepravu dříví dle této smlouvy zajistit, jsou uvedeny v ceníku, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy a který je její nedílnou součástí výzvy. Blíže viz výzva.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 32 180 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků