Veřejná zakázka: Sdružená zakázka: Markovický potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004438
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1303
Systémové číslo: P15V00001303
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/094
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.09.2012
Nabídku podat do: 20.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 20.09.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka: Markovický potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce na údržbě koryta vodního toku a opravě přelivné hrany BP MVN.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 327 890 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p., STOPL Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky