Veřejná zakázka: Drobné údržby vodních toků - rajon 602

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004441
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1306
Systémové číslo: P15V00001306
Evidenční číslo zadavatele: S956/2012/087
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.09.2012
Nabídku podat do: 20.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 20.09.2012 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Drobné údržby vodních toků - rajon 602
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
v rámci plánované běžné údržby bude provedeno odstranění náplav a sedimentů z koryt VT, odstranění stromů z průtočného profilu koryta, oprava dlažeb v korytě potoka. Práce budou převážně prováděny v intravilánech obcí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 518 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků