Veřejná zakázka: Lužnice, ř.km 0,098 - 0,164

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13079
Systémové číslo: P19V00001775
Evidenční číslo zadavatele: S956/2019/037
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.10.2019
Nabídku podat do: 30.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lužnice, ř.km 0,098 - 0,164
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky malého rozsahu na služby související se stavebními pracemi je vyhotovení projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby. Projektová dokumentace bude řešit vybudování nového silničního mostku (propustku) na úroveň min Q20 v místě, které by umožnilo přeložku koryta VT tak, aby byl nátok do propustku přímý – realizace PD a stavby je v režii SÚS ÚK. Lesy ČR, s.p. požadují upravit a přeložit trasu koryta VT tak, aby byl nátok do propustku přímý, bez zúžení způsobeného ostrým obloukem těsně před nátokem do propustku. Posledním navrhovaným opatřením je zkapacitnit a nově opevnit koryto VT nad a pod propustkem, tak aby provedlo min. průtok kapacity nového mostku (Q20).
Místo plnění: k.ú. Kalek, okres Chomutov, kraj Ústecký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 470 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. ST PO, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky