Veřejná zakázka: Polomina ř. km 2,550 - 5,006

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 13081
Systémové číslo: P19V00001777
Evidenční číslo zadavatele: S952/2019/059
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.10.2019
Nabídku podat do: 29.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Polomina ř. km 2,550 - 5,006
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Předmětem zakázky je odstranění nánosů z průtočného profilu koryta vodního toku.

Jde o částečně zanesené koryto vodního toku a jeho levostranného přítoku
v intravilánu obce Tasov. Začátek řešeného úseku hlavního toku je v ř.km 2,550 u rohu oplocení nejníže položené nemovitosti na pravém břehu. V místě profilu je křížení s kanalizací. Konec úpravy (odstranění sedimentu) je nad obcí ve vývaru stupně v km 4,470. Dále pak levostranný přítok v km 4,200, od jeho soutoku s vodním tokem Polomina, nad fotbalovým hřištěm, po mostek, v celkové délce 55 m.
Vodní tok Polomina je v celé této délce upraven, a to podélnou úpravou – kamennou dlažbou do betonu s doplněním příčnými objekty – zděnými prahy a stupni. Koryto vodního toku je kříženo mosty (silnice č. II/392 a č. II/390, místní komunikace) a mostky pro pěší.
Udržovací práce řeší odstranění nánosů z průtočného profilu, odvoz a uložení sedimentů. Sedimenty budou ukládány na povrch terénu na pozemek p.č. 5474 v k.ú. Tasov – viz. PD pro uložení sedimentu.


Místo plnění: k.ú. Tasov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 994 245 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1006, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky