Veřejná zakázka: BP Libochůvka v km 6,000 – 7,480, kácení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 13101
Systémové číslo: P19V00001797
Evidenční číslo zadavatele: 952/2019/019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.10.2019
Nabídku podat do: 30.10.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Libochůvka v km 6,000 – 7,480, kácení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o kácení porostu z důvodu havarijního stavu.

Břehový porost v extravilánu obce Říkonín je z velké části Jasanový porost v pokročilém stavu „Chřadnutí Jasanu“ s četnými vývraty v korytě toku Libochovky. Budou odstraněny z koryta a břehů vodního toku označené a padlé stromy, nízké valy dřevěného materiálu nanesené po povodni.Po dokončení díla bude pracoviště uklizeno, pozemky budou uvedeny do původního stavu a zhotovitel předá investorovi protokol/souhlas o převzetí pozemku podepsaný vlastníkem/ky.
Místo plnění: k.ú. Říkonín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 125 178 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy