Veřejná zakázka: Výstavba a oprava LC Okružní I. Korýtko

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004457
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1311
Systémové číslo: P15V00001311
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/135
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.09.2012
Nabídku podat do: 20.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 20.09.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba a oprava LC Okružní I. Korýtko
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se rekonstrukci lesní cesty Okružní I. Korýtko dle přiložené projektové dokumentace. Rozsah zakázky je dán PD, kterou vypracoval Ing. Jan Němeček - projekční kancelář Hradec Králové v prosinci 2010. Předpokládaný rozsah prací provedených v roce 2012 je v hodnotě 1 mil. Kč.
Místo plnění: k. ú. Těchonín , okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky