Veřejná zakázka: BP Hladovský potok ř. km 0,000-0,610

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13124
Systémové číslo: P19V00001820
Evidenční číslo zadavatele: 954/2019/016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.10.2019
Nabídku podat do: 07.11.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Hladovský potok ř. km 0,000-0,610
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o kácení břehového porostu prováděné jako přípravné práce pro projekt „Hladovský potok ř. km 0,000-0,610 – Revitalizace“, při které budou z místa stavby odstraněny dřeviny bránící výstavbě. Dojde také k prořezu některých dřevin v rámci projektu ponechaných jako doplnění prováděných opatření. Práce budou prováděny výhradně na pozemcích LČR. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz výkaz výměr.

Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.

Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty.

V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.

Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené v níže uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

- povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydaného OÚ Rosička pod č. j. 1/2019 ze dne 22.02.2019;

- závazné stanovisko podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny vydaného MěÚ Jindřichův Hradec dne 15.04.2019 pod č. j. OŽP/20835/19/HsMísto plnění: Rosička u Deštné

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 72 288 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky