Veřejná zakázka: OPŠ PP Lašovického potoka ř.km 0,040-0,115

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13133
Systémové číslo: P19V00001829
Evidenční číslo zadavatele: S955/2019/050
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.10.2019
Nabídku podat do: 11.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OPŠ PP Lašovického potoka ř.km 0,040-0,115
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby je odstranění povodňové škody po bleskové povodní 28.8.2019 a následně 1.9.2019 v dané lokalitě. Bude provedeno odtěžení sedimentu z retenčního prostoru nad přehrážkou, oprava kaverny ve vývaru přehrážky, oprava dlažby v závěrném profilu vývaru, kamenný zához za vývarem přehrážky, oprava dlažby přelivné hrany stupně, oprava kaverny v dlažbě ve dně pod stupněm, oprava dlažby na svazích koryta v řešeném úseku na pravobřežním bezejmenném přítoku Lašovického potoka v intravilánu a extravilánu obce Lašovice. Důvodem údržby je zkapacitnění a stabilizace průtočného profilu koryta toku, oprava poškozeného opevnění koryta, zkapacitnění retenčního prostoru přehrážky pro zachycení splavenin z povodí a protipovodňová ochrana obce Lašovice.

Práce budou provedeny dle zjednodušené projektové dokumentace z 10/2019 a podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky.

Místo plnění: k.ú. Lašovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 899 818 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1006, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky