Veřejná zakázka: Hýskovský potok ř.km 0,600-0,858

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004475
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1314
Systémové číslo: P15V00001314
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/215
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.09.2012
Nabídku podat do: 19.09.2012 07:30
Otevírání obálek: 19.09.2012 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hýskovský potok ř.km 0,600-0,858
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V zájmové trase údržby toku bude provedeno odstranění usazených splavenin z upravené, zpevněné části toku s následným odvozem sedimentu na určenou skládku v Berouně. Cena za uložení je 250,- Kč za m3. Dodavatel uzavře smlouvu s provozovatelem skládky p. Roztočilem (tel. 602 232 163).
Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace „Hýskovský potok ř.km 0,600-0,858, k.ú. Hýskov“, vypracované Ing. Stanislavem Novákem, Nepomucká 2, 326 00 Plzeň

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 137 992 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky