Veřejná zakázka: PD VN Mitočín, k.ú. Skřípov II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 13145
Systémové číslo: P19V00001841
Evidenční číslo zadavatele: S957/2019/079
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.10.2019
Nabídku podat do: 12.11.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD VN Mitočín, k.ú. Skřípov II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na stavbu vodní nádrže v k. ú. Skřípov. S ohledem na umístění nádrže se předpokládá realizace homogenní zemní hráze s bezpečnostním přelivem a spodní výpustí, konkrétní rozsah zátopy a délka hráze bude upřesněna ze strany projektanta v rámci etapy „zajištění a vyhodnocení podkladů pro zpracování PD“. Plocha litorálu VN v rámci zátopy bude rozšířena o doplňková opatření v podobě průtočných a neprůtočných tůní umístěných nad zátopou plánované MVN. Při návrhu bude požadováno dodržení kritéria přijatelného objemu hráze (Poměr objemu hráze a objemu vody při Hmax min. ? 4).
Dílo bude členěno na:
a) projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (členěno na dva fakturační celky: zajištění a vyhodnocení podkladů pro zpracování PD; dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby)
b)zpracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby,
Výkon autorského dozoru

Místo plnění: k. ú. Skřípov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 575 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., ST,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky