Veřejná zakázka: Úprava linek na LS Český Rudolec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004478
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1315
Systémové číslo: P15V00001315
Evidenční číslo zadavatele: S928/2012/300
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.09.2012
Nabídku podat do: 24.09.2012 08:00
Otevírání obálek: 24.09.2012 09:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava linek na LS Český Rudolec
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o úpravu 20ks převážně nezpevněných linek na revírech 2,3,5,6,8,10,11 v celkové délce 6,275km. Linky jsou umístěny na velkém území ve většině revírů LS Český Rudolec.
Jedná se o zamokřelé nesjízdné linky, které je třeba výrazně zpevnit kamenivem, i o linky, u nichž v delších úsecích stačí urovnání pláně s využitím materiálu na LC se nacházejícího s doplněním materiálu v kratších úsecích linek. Dále bude provedeno zbudování jednoho příčného propustku a oprava mostku. Nepůjde vždy až na místo dovézt materiál velkým nákladním vozem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Č. Budějovice, Rudolfovská 88, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky