Veřejná zakázka: BP Černý potok v k.ú. Oldřiš

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 13151
Systémové číslo: P19V00001847
Evidenční číslo zadavatele: 952/2019/023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.11.2019
Nabídku podat do: 12.11.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Černý potok v k.ú. Oldřiš
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na údržbu (kácení) břehového porostu vodního toku Černý potok v k.ú. Oldřiš u Poličky v km 2,6 – 5,6 (intravilán obce).
V rámci prací dojde k odstranění 26 ks stromů a 20 m2 keřů z průtočného profilu toku, dále o odstranění polámaných stromů a keřů, a dále stromů zdravotně závadných. Dřevní hmota ze stromů bude zhotovitelem odkoupena za ceny stanovené ve smlouvě o dílo. Nehroubí bude v rámci akce zlikvidováno.

Místo plnění: k.ú. Oldřiš u Poličky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 56 476 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy