Veřejná zakázka: Tužínka - oprava břehu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004485
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1317
Systémové číslo: P15V00001317
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/096
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.09.2012
Nabídku podat do: 25.09.2012 09:00
Otevírání obálek: 25.09.2012 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tužínka - oprava břehu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o udržovací práce na ohlášení spočívající ve stabilizaci upraveného koryta pravého břehu potoka Tužínka v ř.km. 2,510 – 2,535 tj. 25 m pomocí kamenné rovnaniny, kde základ kamenné rovnaniny budou tvořit kameny o hmotnosti nad 200 kg a zbylá část kamenné rovnaniny bude tvořena kameny o hmotnosti 80 – 200 kg s vyrovnáním líce. Nutno podotknout, že opravovaný úsek je silně erozně poškozen. V místě provedení podélné úpravy je třeba demontovat plechové opevnění (plot) včetně vytvoření betonového základu pro sloupky tak,aby se dalo znovu bez poškození namontovat zpět. Přebytečný výkopek ze stavebních prací se použije na terénní úpravy kolem staveniště, nebo se umístí na sklad odpadu v areálu firmy Plastoma. Před započetím stavby je nutné v prostoru staveniště odstranit břehový porost (20 ks vrby jívy) a vytýčit inženýrské sítě. Zhotovitel prací ve spolupráci se správcem toku na místě vyznačí a odsouhlasí přesné kusy dřevin určené k pokácení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 166 521 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., STOPL Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky