Veřejná zakázka: VN U Pily, k.ú. Žádlovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13171
Systémové číslo: P19V00001867
Evidenční číslo zadavatele: S957/2019/098
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.11.2019
Nabídku podat do: 10.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN U Pily, k.ú. Žádlovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stavbu, jejímž primárním účelem je vytvoření stálé vodní plochy obnovením v minulosti zaniklé malé vodní nádrže a revitalizace vodního toku Podhrádek. Vodní nádrž bude boční, s rozsáhlým litorálním pásmem. Kapacita vodního toku bude v revitalizovaném úseku oproti stávajícímu stavu snížena, v nivě budou vyhloubeny neprůtočné tůně. Odtokové poměry v území budou příznivě ovlivněny. Dojde k zadržení vody v krajině a ke zpomalení povrchového odtoku. Nádrž leží v ploše lokálního biocentra, podél stávajícího vodního toku je veden lokální biokoridor. Realizací akce bude zlepšena funkce ÚSES.
Místo plnění: k. ú. Žádlovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 743 822 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EVEZA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky