Veřejná zakázka: VN Farský rybník - PD, AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13174
Systémové číslo: P19V00001870
Evidenční číslo zadavatele: S954/2019/058
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.10.2019
Nabídku podat do: 16.10.2019 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Farský rybník - PD, AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektových prací bude zpracování PD po vydání stavebního povolení stavby dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 sb., zpracované do podrobnosti technického řešení dokumentace pro provádění stavby, na celkovou rekonstrukci a odbahnění VN Farský r.
Stavba bude projektována na stavební objekty:
SO 01 – Odbahnění – bude provedeno odstranění sedimentů ze zátopy nádrže. Předpoklad uložení sedimentů je na zemědělskou půdu (v závislosti na výsledku rozboru sedimentu).
SO 02 – Rekonstrukce hráze – předpoklad odstranění pařezů a kořenového systému z hráze, doplnění a dotěsnění konstrukce hráze, posouzení potřeby a návrh patního drénu – návrh bude upřesněn na základě výsledků IGP a technického posouzení stavu hráze projektantem. Délka hráze je cca 100 m.
SO 3 – Výpustný objekt a odpadní potrubí – předpokládá se výstavba nového výpustného zařízení (požeráku), včetně odpadního potrubí zakončeného zděným čelem s vývařištěm (nebo jiným objektem pro tlumení odtoku z výpusti).
SO 4 – Bezpečnostní přeliv – v rámci PD bude navržený nový bezpečnostní přeliv dimenzovaný na Q100, náveh přelivu bude proveden s ohledem na zachování komunikace po koruně hráze (včetně dostatečné nosnosti).
Poznámka: možnost zvážení sloučení SO 03 a SO 04 do jednoho stavebního objektu v rámci možnosti návrhu sdruženého objektu k zachování komunikace na hrázi vodní nádrže.
SO 05 – Vegetační úpravy – v rámci návrhu budou specifikovány dřeviny ke kácení na hrázi a podél vodní nádrže, včetně zajištění patřičných podkladů pro povolení kácení i samotnou realizaci.
Podklady poskytnuté objednatelem:
V průběhu zpracování budou objednatelem poskytnuty rozbory sedimentů dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě, které zpracuje objednatel na vlastní náklady.

Místo plnění: k.ú. Dlouhá Stropnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 370 285 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., STOP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky