Veřejná zakázka: Rynoltický potok , I. etapa ř.km 0,6224 - 1,1117 a 2,6858 - 2,7453

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13202
Systémové číslo: P19V00001898
Evidenční číslo zadavatele: S956/2019/041
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.11.2019
Nabídku podat do: 29.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rynoltický potok , I. etapa ř.km 0,6224 - 1,1117 a 2,6858 - 2,7453
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky malého rozsahu na služby související se stavebními pracemi je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.
Projektová dokumentace bude řešit navržení opravy a rekonstrukce stávajícího opevnění vodního toku. Dojde k odkrytí stávajícího koryta, vybourání stávajícího opevnění a v max. míře nahrazení stávajícího opevnění otevřeným korytem betonovým monolitickým u-profilem. V případě, že nebude možné koryto ponechat jako otevřené, dojde k zakrytí koryta vhodnými překlady.
Místo plnění: k.ú. Rynoltice, Polesí u Rynoltic, okres Liberec, kraj Liberecký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky