Veřejná zakázka: Zrzávka v Bludovicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 13204
Systémové číslo: P19V00001900
Evidenční číslo zadavatele: S951/2019/112
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.11.2019
Nabídku podat do: 28.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zrzávka v Bludovicích
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu charakteru úprav vodních toků (údržbové práce).
V rámci údržby koryta upraveného toku Zrzávka bude provedeno odtěžení zarostlých nánosů v úseku toku ř.km 1,68 - 2,46 a tím zajištění původní navrhované průtočné kapacity koryta. S odtěženými sedimenty bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle zjednodušené projektové dokumentace pro ohlášení stavby a pro provádění stavby „Zrzávka v Bludovicích“.

Upozornění na specifické požadavky zakázky:
- dle podmínek rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje čj. MSK 54151/2019 ze dne 20.5.2019 o povolení výjimky dle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ze základních podmínek ochrany zvláště chráněného druhu živočicha střevle potoční má být bezprostředně před zahájením prací proveden odlov jedinců střevle potoční, kteří budou neprodleně přemístěni do nedotčené části téhož toku minimálně 250 m proti proudu od konce plánovaného odtěžení sedimentů. Stavební práce mohou být zahájeny v období od 1.6. do 15.4. kalendářního roku.

Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.
Pro stavbu" Zrzávka v Bludovicích" bylo dne 8.7.2019 vydáno Městským úřadem Nový Jičín, odborem životního prostředí, Sdělení k ohlášení udržovacích prací pod č. j. OŽP/51036/2019/Bš.


Místo plnění: IDVT 10217448, čhp 2-01-01-076, kraj Moravskoslezský, okres Nový Jičín, obec Bludovice, k.ú. Bludovice u Nového Jičína

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 411 416 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky