Veřejná zakázka: Ohnišovský potok - čištění

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004491
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1321
Systémové číslo: P15V00001321
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/098
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.09.2012
Nabídku podat do: 25.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 25.09.2012 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ohnišovský potok - čištění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o provedení údržbových prací na ohlášení spočívající v odstranění uložených sedimentů v korytě upraveného vodního toku Ohnišovský potok a v opravě, čištění koryta, očištění, přespárování původních zdí vše v ř.km. 5,233-6,169. Podrobný popis údržbových prací je uveden v PD. Dále dojde na všech úsecích k odstranění pomístně rostoucích náletových dřevin z průtočného profilu (72 m2), které se následně rozštěpkují a k likvidaci 2 stromů (vrba, p.p.č. 1724/1).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 796 623 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p., STOPL Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky