Veřejná zakázka: BP Zdravá voda, k.ú. Žarošice, kácení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 13217
Systémové číslo: P19V00001913
Evidenční číslo zadavatele: 952/2019/029
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.11.2019
Nabídku podat do: 27.11.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Zdravá voda, k.ú. Žarošice, kácení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku jejímž předmětem je údržba břehového porostu Zdravá voda v k.ú. Žarošice. Údržba bude probíhat v úseku o délce cca 500 m, ř.km 1,300- ř.km 1,800.
V rámci prací dojde k odstranění 11 ks vzrostlých stromů (Populus sp.) se sníženou vitalitou, které ohrožují majetek jednotlivých vlastníků sousedních pozemků a plynulý odtok vody korytem toku Zdravá voda; v rámci akce půjde i o vysbírání napadávek větví stromů určených ke kácení z dřívějšího období. U 9 ks stromů objednatel uvažuje použití směrového kácení k přesnému nasměrování stromů s možnou nutností použití techniky k jejich přetlačení. Dřevní hmota ze stromů bude zhotovitelem odkoupena za ceny stanovené ve smlouvě o dílo. Nehroubí bude v rámci akce zlikvidováno.

Místo plnění: k.ú. Žarošice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 120 030 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jetzuitská 14/13, Brno 602 00

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy