Veřejná zakázka: PP Svinařského potoka ř.km 0,675 - 1,500

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004502
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1324
Systémové číslo: P15V00001324
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/218
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.09.2012
Nabídku podat do: 19.09.2012 09:30
Otevírání obálek: 19.09.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PP Svinařského potoka ř.km 0,675 - 1,500
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V zájmové trase údržby toku bude provedeno obnovení jeho původní průtočné kapacity. Bude provedeno odstranění dnových usazenin a prorostlé buřeně. Přístupové pozemky budou uvedeny do původního stavu. V prostoru odstranění náletových dřevin budou tyto odstraněny pouze z průtočného profilu toku, křoviny budou štěpkovány. Usazeniny zemitého charakteru budou využity k urovnání pomístních nerovností svahů koryta s následným zatravněním, ostatní materiály budou uloženy na pozemek vedený jako ostatní plocha určený obcí Podbrdy.
Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace „PP Svinařského potoka ř.km 0,675 - 1,500“, vypracované Agenturou Ekostar s.r.o., Bělohorská 7, Plzeň, 301 00

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 140 097 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky