Veřejná zakázka: Strž Velký Ořechov km 0,000-0,600

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13266
Systémové číslo: P19V00001962
Evidenční číslo zadavatele: S957/2019/104
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.12.2019
Nabídku podat do: 23.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Strž Velký Ořechov km 0,000-0,600
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba je budována za účelem sanace a stabilizace typické sprašové strže. Sanace a stabilizace je navržena v SO-01. opravou stávajících přehrážek a v SO-02. zřízením nových přehrážek k doplnění stabilizačních objektů koryta – hrazení strže.
Stavební objekt SO 01 obsahuje opravy zdiva tělesa stávajících přehrážek a 1 kam. předprahu v km 0,424, u kterých jsou poškozené spáry a místy je zdivo narušené nebo chybějí jednotlivé kameny. U přehrážek budou opraveny rovněž spadiště těchto přehrážek z kamene záhozového nad 200 kg. Opravy zdiva budou provedeny zatmelením spár a doplněním kamenů do aktivované MC, u spadiště bude doplněna stávající kamenná rovnanina. Spadiště přehrážek je bezvývarové a je stabilizované kam. rovnaninou z kamene přes 200 kg, zajištěné předprahem ze zdiva betonového vodostavebního základového a nadzákladového.
Stavební objekt SO 02 obsahuje zřízení příčných objektů k doplnění prvků stabilizace strže – je navrženo několik typů stabilizační prvků:
A. kompenzační přehrážky se spadišti a předprahy 4x,
B. rekonstrukce 4 předprahů stávajících přehrážek,
C. balvanitý skluz 1x,
D. kamenný zához ve dně 1x,
E. opevnění kam. rovnaninou na P.B. ve 3 úsecích.

Místo plnění: k. ú. Velký Ořechov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 992 371 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky