Veřejná zakázka: Opevnění toku Světlá - odstranění pokácených stromů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 13304
Systémové číslo: P19V00002000
Evidenční číslo zadavatele: S954/2019/094
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.12.2019
Nabídku podat do: 02.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opevnění toku Světlá - odstranění pokácených stromů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Kolem vodního toku Světlá byly v rámci přípravy stavby „Opevnění toku Světlá“ na březích vykáceny dřeviny v pásech šířky 2 m a 3 m. Veškeré pokácené stromy včetně křovin budou dle požadavku správy NP Šumava, odboru státní správy CHKO Šumava rozřezány na délky kmenů 1,5 – 2,0 m a ponechány mimo přístupový pás na levém břehu k zetlení, v blízkosti místa pokácení (min 5 m a max. 10 m od břehové hrany koryta), ale tak, aby nebránily dalším pracem. Stromy budou odvětveny a rozřezány na výše zmíněné délky 1,5 - 2,0 m. Takto zpracovaná dřevní hmota bude vyskládána na hromady o maximálních půdorysných rozměrech 6 m2 (2 x 3 m) a do max. výšky 1,0 m. Dřevní hmota bude ukládána na levém břehu na pozemcích LČR na území ČR.
Místo plnění: k.ú. Jasánky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 490 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1006, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky