Veřejná zakázka: Hvožďanský potok ř.km 0,060-1,010

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004524
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1332
Systémové číslo: P15V00001332
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/220
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.09.2012
Nabídku podat do: 02.10.2012 09:30
Otevírání obálek: 02.10.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hvožďanský potok ř.km 0,060-1,010
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o částečné udržovací práce a opravu stávajících kamenných přehrážek, na uvedeném úseku Hvožďanského potoka, které slouží ke stabilizaci podélného profilu koryta a k omezení pohybu splavenin. Lokalita se nachází v intravilánu obce Hvožďany, na jihovýchodním okraji obce.
Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace „Hvožďanský potok ř.km 0,060-1,010“, kterou vypracoval Ing František Sedláček, Zlukovská 885/II, Veselí nad Lužnicí, 391 81

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 606 753 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST - oblast povodí Vltavy, Benešov, Tyršova 1902

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky