Veřejná zakázka: Čertoryjský km 0,000 – 1,200

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004525
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1333
Systémové číslo: P15V00001333
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/064
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.09.2012
Nabídku podat do: 26.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 26.09.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Čertoryjský km 0,000 – 1,200
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba „Čertoryjský km 0,000 – 1,200“ řeší odstranění povodňových škod z roku 2010.

Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace “ Čertoryjský km 0,000-1,200“ zpracované projekční firmou Regioprojekt Brno, s.r.o. Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno.
Stavba bude realizována v souladu se souhlasem s provedením ohlášené stavby Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Odboru životního prostředí ze dne 10.4.2012 , dále dle podmínek vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, samosprávy, odborných posudků, dotčených organizací a osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 384 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, 19000 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky