Veřejná zakázka: Hodorfský km 1,700-4,500

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004526
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1334
Systémové číslo: P15V00001334
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/065
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.09.2012
Nabídku podat do: 24.09.2012 09:00
Otevírání obálek: 24.09.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hodorfský km 1,700-4,500
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby oprava povodňových škod způsobených povodňovými průtoky v květnu a červnu roku 2010.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Hodorfský km 1,700-4,500“ zpracované firmou REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., Hrnčířská 573/6 602 00 Brno. Stavba bude realizována dle podmínek souhlasu s provedením ohlášené stavby od Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Odboru životního prostředí, č. j. MěÚ-RPR/12973/2012 ze dne 6. 4. 2012 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 998 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky