Veřejná zakázka: Tůň Mydlářka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13345
Systémové číslo: P20V00000004
Evidenční číslo zadavatele: S954/2019/091
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.01.2020
Nabídku podat do: 17.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tůň Mydlářka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SO 01: Tůň Mydlářka
Jedná se o odstranění křoví a likvidaci větví po těžbě v přístupech a následné odtěžení sedimentu, kterým vzniknou dvě průtočné a jedna boční tůň. Vytěžený sediment je nutno uložit nejdéle do 28. 2. 2020 na p. č. 5424/1 k. ú. Benešov u Prahy (ZPF). Před započetím prací je nutno provést ochranu stromů v blízkosti realizace akce, aby nedošlo k jejich poškození při realizaci.
SO 02: Zpevněný průleh:
V místě vyústění tůně vznikne ve stávajícím zemním valu (oddělující tůň od Konopišťského potoka) zpevněný průleh a na něj navázaný balvanitý skluz, sloužící k bezpečnému odvádění vodního toku Mydlářka.
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „SO 01: Tůň Mydlářka; SO 02: Zpevněný průleh; VON

Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář- AV ProENVI, s. r. o., Kolonka 118/8, Praha 6 - Lysolaje, PSČ 160 00.
K předmětné akci byly vydány dokumenty, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Místo plnění: Benešov u Prahy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 026 237 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky