Veřejná zakázka: VN Ve Studýnkách, k.ú. Čekyně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13346
Systémové číslo: P20V00000005
Evidenční číslo zadavatele: S957/2019/113
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-010802
Datum zahájení: 06.01.2020
Nabídku podat do: 23.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Ve Studýnkách, k.ú. Čekyně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem stavby je vytvoření malé vodní nádrže a dvou průcezných přehrážek.
Hlavními funkcemi nádrže bude zadržování vody v krajině, vytváření vodního biotopu, stabilizace ekologické kostry krajiny a estetická, krajinotvorná funkce odpočinkového místa.
Průcezné přehrážky jsou navrženy jako stabilizační a protierozní opatření v korytě vodního toku, jejichž účelem bude stabilizace dna koryta a zamezení transportu splavenin níže po toku, kde by způsobovaly zanášení nádrže.

Místo plnění: k. ú. Čekyně

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 091 019 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky