Veřejná zakázka: Mlýnský potok s přítokem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13350
Systémové číslo: P20V00000009
Evidenční číslo zadavatele: S952/2019/109
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.01.2020
Nabídku podat do: 20.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mlýnský potok s přítokem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku týkající se výstavby nových příčných objektů (celkem 11 průcezných přehrážek) na Mlýnském potoce a jeho pravostranném přítoku. V rámci stavebních prací bude také provedeno doplnění opevnění koryta Mlýnského potoka pod stávajícím propustkem, obnoven zanesený brod přes koryto a zrekonstruována poškozená výust potrubí ze studánky. Stavba je členěna na SO: SO-01 Hlavní tok a SO-02 Přítok a nachází se kompletně na pozemcích určených k plnění funkce lesa.
Místo plnění: k.ú. Nové Bránice a k.ú. Moravský Krumlov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 922 521 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Znojmo

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky