Veřejná zakázka: LP Lažánky - Milonice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13351
Systémové číslo: P20V00000010
Evidenční číslo zadavatele: S952/2019/111
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.01.2020
Nabídku podat do: 20.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LP Lažánky - Milonice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na úpravu koryta vodního toku LP Lažánky v km 4,4 zájmového úseku km 0,040 - 0,700. Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajících příčných objektů - stupňů (celkem 8 objektů, z toho jeden stupeň odstraněn a nahrazen přehrážkou s navazující vodní plochou - mokřadem). V rámci stavebních prací bude také oprava zdiva těles, obnova dlažeb, dosypání kamene za objekty a likvidace sedimentů ze zátopy. Dále pak kácení dřevin a mýcení náletových křovin.
Místo plnění: k.ú. Milonice u Lipůvky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 572 234 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky