Veřejná zakázka: VN Pod Homolkami - PD,AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13356
Systémové číslo: P20V00000015
Evidenční číslo zadavatele: S954/2019/093
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.11.2019
Nabídku podat do: 11.12.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Pod Homolkami - PD,AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování projektové dokumentace (Jednostupňová projektová dokumentace - dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby) pro novostavbu vodní nádrže a revitalizace části toku a nivy v rozsahu pozemků LČR, včetně potřebné inženýrské činnosti, zajištění podkladů a průzkumů.
Záměr je zaměřen na vybudování malé vodní nádrže a revitalizačních opatření na vodním toku Strouha, kdy cílem je vytvoření komplexních optimálních podmínek pro zvýšení krajinné a druhové biodiverzity zájmového území s vazbou na vodní režim.
Popis návrhu a požadavků investora:
SO 01 VN pod Homolkami – průtočná vodní nádrž o velikosti cca 1 ha s litorálním přechodem. Na základě IGP, návrh sypané zemní hráze s šířkou hráze v koruně 3 - 3,5 metru. Výpustný objekt nádrže se předpokládá jako prefabrikovaný požerák s dvojitou dlužovou stěnou a obetonovaným výpustným potrubím a případnými opatření pro tlumení energie pod potrubím (vývar, opevnění). Nádrž bude opatřena bezpečnostním přelivem pro převedení kapacitního průtoku Q100 (cca 8,90 m3). K hrázi nádrže bude navržena přístupová cesta pro údržbu po pozemcích LČR, která bude zároveň sloužit jako přístup v době stavby.

SO 02 Revitalizace nivy – pro zvýšení druhové biodiverzity mezi propustkem v horní části zájmového území a vodní nádrží vytvořit dvě drobné průtočné tůně o velikosti cca 20 x 7 metrů s hloubkou 1,20-1,60 metru a velikosti 7,5 x 7,0metru s hloubkou 1,0-1,20 metru. V tůních budou vytvořena místa s různou hloubkou vody s mělkými lagunami. Toto opatření doplnit vhodně částí revitalizace původní trasy vodního toku mezi účelovou komunikací a novou zátopou VN.

Místo plnění: Katastrální území: Malovice u Netolic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 412 320 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prachatice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., STOP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky