Veřejná zakázka: Oprava LC K Hubertské louce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 13366
Systémové číslo: P20V00000025
Evidenční číslo zadavatele: S932/2019/126
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.01.2020
Nabídku podat do: 24.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC K Hubertské louce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V celé délce LC bude provedeno oboustranné stržení krajnic, v km 0,050 – 0,330 a km 0,720 – 0,950 bude provedeno odstranění naplavenin v mocnosti 0,7m*0,4m. V km 0,080 - 0,310 bude provedena sanace podloží odtěžením rozměklých konstrukcí v tl 300mm a provedeana sanace DK 63/125 v tl 200mm. Celá LC bude prřeprofilována a doplněna konstrukčními vrstvami ze ŠD 0/63 v tl 150mm se zakalením ze ŠD 0/32 v tl 50mm a tím bude dosaženo původní nivelety cesty. V km 0,080 a km 0,310 budou obnoveny brody ze silničních panelů 3m*1,5m po 3ks pro převedení výronových vod. Mezi brody bude vyčištěn pravostranný příkop. V trase LC bude osazeno 12ks ŽB svodnic Pro zpřístupnění okolních porostů bude provedeno zpevnění 5ks HS s konstrukcí DK63/125 v tl 200mm a ŠD 0/63 v tl.100mm v rozsahu u 4ks 15m2 a u jednoho v km 0,230 bude HS v rozsahu 40m2, u tohoto sjezdu bude provedeno zpevnění skládkoviště v rozsahu 20m*5m se stejnou konstrukcí jako HS
Místo plnění: LS Toužim, k.ú. Žernovník u Dolního Jamného

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 097 497 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky