Veřejná zakázka: Drobné údržby vodních toků - rajon 608

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004534
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1337
Systémové číslo: P15V00001337
Evidenční číslo zadavatele: S956/2012/088
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.09.2012
Nabídku podat do: 08.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 08.10.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Drobné údržby vodních toků - rajon 608
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky s charakterem údržovacích prací a oprav vodohospodářského majetku souvisejícíího s vodními toky jsou stavební práce převážně v intravilánech obci . Zakázka zahrnuje 6 akcí :
Kněžický potok, k.ú. Petrovice v Lužických horách - odstranění náletových křovin, stromů a nánosů z průtočného profilu koryta VT.
Železný potok, k.ú. Jablonné v Podještědí - odstranění náletových křovin, stromů a nánosů z koryta vodního toku.
Druzcovský potok, k.ú.Druzcov u Osečné - odstranění náletů, nánosů z koryta potoka, oprava dlažby z lomového kamene a z betonových polovegetačních tvárnic.
Dobrnský potok, k.ú. Dobrná - odstranění náletů, nánosů, oprava kamenného zdiva a kamenné dlažby z lomového kamene s vyspárováním , oprava kaveren kamennou rovnaninou na sucho s vyklínováním.
Huníkovský potok, k.ú. Huníkov - odstranění náletů, ruderálního porostu, nánosů z koryta potoka, oprava kamenné dlažby z lomového kamene a oprava spárování kamenné dlažby.
VN Dolní Habartice , k.ú. Dolní Habartice - akce je členěna na 2 stavební objekty, SO 01 zahrnuje odstranění nánosu z výtoku a tělesa BP, sečení hráze a koruny VN, odstranění náletů, oprava lávky a betonového tělesa požeráku, So 02 zahrnuje odstranění náletů a nánosů z koryta výtoku potoka z VN.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 604 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, 19000 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky