Veřejná zakázka: Papákův potok km 0,400 - 1,230 PD+AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 13389
Systémové číslo: P20V00000048
Evidenční číslo zadavatele: S951/2020/004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.01.2020
Nabídku podat do: 28.01.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Papákův potok km 0,400 - 1,230 PD+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace stavby "Papákův potok km 0,400-1,230"
Projektová dokumentace bude řešit návrh pomístního zkapacitnění a pomístní podélné a příčné stabilizace koryta vodního toku Papákův potok v ř. km cca 0,425 – 1,230 s požadavkem na ochranu majetku pobřežníků a veřejné infrastruktury. Stavba bude investičního charakteru a zahrnuje celkem 2 stavební objekty. Z toho realizaci stavebního objektu SO 01 Investice LČR (podobjekty SO 1.1 Úprava toku, SO 1.2 Přeložky inženýrských sítí, SO 1.3 Kácení dřevin) bude financovat zadavatel Lesy ČR, s. p. a realizaci stavebního objektu SO 02 (podobjekty SO 2.1 Mostní objekty, SO 2.2 Přeložky inženýrských sítí) bude financovat Obec Mořkov.

Projektová dokumentace bude provedena ve stupni: „Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby“, a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na předmětné stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.

Místo plnění: IDVT 10212484, čhp 2-01-01-0710, kraj Moravskoslezský, okres Nový Jičín, obec Mořkov, k.ú. Mořkov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 845 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků