Veřejná zakázka: BP Lubě, km 13,450-14,300

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 13408
Systémové číslo: P20V00000067
Evidenční číslo zadavatele: 952/2020/002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.01.2020
Nabídku podat do: 27.01.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Lubě, km 13,450-14,300
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku jejímž předmětem je údržba břehového porostu Lubě v k.ú. Újezd u Černé Hory a Hluboké Dvory. Údržba bude probíhat v úseku o délce cca 850 m, ř.km 13,450 - ř.km 14,300.
V rámci prací dojde k odstranění vyznačených, převážně suchých a poškozených stromů - celkem 304 ks ( javor, jasan, olše, vrba; z toho 6 ks jasanů se směrovým kácením), a dále odstranění křovin o výměře cca 200 m2, následné odvětvení dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty, likvidace dřevní hmoty - pálení, seštěpkování větví a keřů (nehroubí). Dále se jedná o odstranění nápěchů větví a kmenů z průtočného profilu toku a posbírání včetně likvidace napadaných větní z koryta a na 2- metrovém pásu podél toku na obou stranách.
Místo plnění: k.ú. Újezd u Černé Hory a Hluboké Dvory

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 130 943 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povdoí Dyje, Jezuitská 14/13, Brno 602 00

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy