Veřejná zakázka: Úprava toku Sedlinka km 1,450-1,8134-vícepráce-JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004580
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1343
Systémové číslo: P15V00001343
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/105
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 231585
Počátek běhu lhůt: 11.09.2012
Nabídku podat do: 10.09.2012 00:00
Otevírání obálek: 10.09.2012 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava toku Sedlinka km 1,450-1,8134-vícepráce-JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
vícepráce dle dodatku č.2 k SOD-nutno provést navíc kácení dřevin v úseku km cca 1,74-1,8 z důvodu posunu trasy koryta více na pravý břeh (nesouhlas pobřežníků s vytýčením trasy dle PD); dále dohodnuta navíc oprava stávajících poškozených dřevěných prahů v km 1,5797 a km 1,5874 výměnou za nové dle typového výkresu č. F.7.3. V projektu s tím nebylo počítáno. Dále z důvodu zajištění vyšší stability s ohledem na technologický postup provádění prací na opěrných zdech paušálně bylo dohodnuto, že kari sítě budou protažené v celé délce betonování jádra zdi a stejně tak na celou výšku zdí. Dále pohledová část základové patky z betonu bude v rámci zachování jednotnosti vzhledu a z důvodu zdrsnění povrchu viditelné části základu bude obložena lomovým kamenem obdobně jako pohledová část opěrných zdí . Stejně tak a ze stejných důvodů bude doplněna obkladem z lomového kamene obnažená viditelná část zdi včetně koruny zdi náhradou za původně projektem navrženou římsu. Dálší vícepráce spočívají v navýšení množství použitého kamene pro opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene v úseku km 1,6501-1,697, neboť projekt předpokládal využití kamene ze stávajícího poškozeného opevnění, který však po odtěžení nánosů byl vyhodnocen jako nevhodný (malá zrnitost pro daný typ opevnění). Z tohoto důvodu bude provedena obměna materiálu v celém rozsahu (100%). Část materiálu z původního opevnění bude využito k úpravě podkladu pro nové opevnění, zbytek bude odvezen na na skládku. Nakonec z důvodu zajištění občanské bezpečnosti bude část opěrných zídek sousedících s veřejným prostranstvím opatřena zábradlím (v úseku cca 1,69-1,72, resp. po stávající oplocení zahrad).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 463 684 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky