Veřejná zakázka: BP Raduňka a VN U Kamenné budky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 13432
Systémové číslo: P20V00000091
Evidenční číslo zadavatele: 951/2020/007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.01.2020
Nabídku podat do: 30.01.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Raduňka a VN U Kamenné budky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení kácení břehových porostů stromů, keřů, pařezových výmladků a náletových dřevin nacházejících se na březích a v údolní nivě vodního toku-Raduňka v úseku vymezeném ř. km 6,800-7,200 (k. ú. Podvihov) a dále v úseku ř. km 5,500-5,750 (k. ú. Raduň). Bližší lokalizace pracovního prostoru je zakreslena v situacích.

V rámci kácení břehových porostů bude provedena těžba technikou volného kácení předem čísly označených stromů (celkem 127 ks), a dále výřez náletových dřevin, pařezových výmladků a křovin v celkové ploše cca 841 m2 (nesouvislá plocha). Jedná se o stromy a keře, které jsou v kolizi s budoucí plánovanou vodohospodářskou stavbou úpravy vodního toku s názvem „Raduňka revitalizace km 6,800-7,200“ a také se stavbou malé vodní nádrže s názvem „VN U Kamenné budky“ (úsek km 5,500-5,750). Předmět zakázky a požadovaný rozsah prací je blíže specifikován v technické zprávě a soupisu prací z ledna 2020, zpracované Mgr. Tomášem Řehou.
Místo plnění: IDVT 10100923, k. ú. Raduň, Podvihov, okres Opava, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 126 977 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky