Veřejná zakázka: PD VN Včelí potok ř. km 2,230 vč. AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13448
Systémové číslo: P20V00000107
Evidenční číslo zadavatele: S953/2019/119
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.12.2019
Nabídku podat do: 10.01.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD VN Včelí potok ř. km 2,230 vč. AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace – v daném profilu vytvoření sypané homogenní hráze či jiné varianty, dle technických možností a vhodných zemin dle IGP. Dojde k zavázání hráze do okolního terénu, který má tvar mísy. Max. nadržení nádrže může dosahovat plochy 0,400 ha. Zřejmě bude navržen přímý bezpečnostní přeliv. Výpustné zařízení bude tvořit jednoduchý požerák s dvojitou dlužovou stěnou. Pod hrází bude provedeno kamenné dopadiště se stabilizačními prvky. Je v úvahu vytvoření možné předzdrže k zachycení sunutých splavenin pro snadnější údržbu.
Místo plnění: Extravilán obce Oldřichov v Hájích, k. ú. Oldřichov v Hájích

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 280 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky