Veřejná zakázka: BP Hruškovice v k.ú. Kelčany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 13449
Systémové číslo: P20V00000108
Evidenční číslo zadavatele: 952/2020/004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.01.2020
Nabídku podat do: 31.01.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Hruškovice v k.ú. Kelčany
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku, jejímž předmětem je údržba břehového porostu vodního toku Hruškovice v k.ú. Kelčany v délce cca 1525 m, km 8,470 - km 9,995.
Jedná se o odstranění (či seřezání na hlavu) 202 ks zejména suchých stromů a 200 m2 křovin břehového porostu drobného vodního toku Hruškovice v k. ú. Kelčany, následné odvětvení dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty a zlikvidování dřevních zbytků v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí akce je rovněž odstranění a likvidace 56 ks vyvrácených či zlomených stromů z vodního toku a veškerých ostatních dřevitých nápěchů z průtočného profilu VT v řešeném úseku. Dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu (zahrnuje rovněž odškodnění vlastníků/nájemců za škody na majetku, zejména za škody na zemědělských plodinách-viz. Zvláštní podmínky). Vytěžená dřevní hmota (hroubí) bude zhotovitelem odkoupena.

Místo plnění: k.ú. Kelčany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 120 999 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy